Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt, Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

 

Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt

Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

Notaris-titularis

De kandidaat-notarissen kunnen vervolgens notaris worden door zich te associëren met een notaris-titularis of door te postuleren voor een benoeming tot notaris-titularis op een vacante standplaats, of nog, ten voorlopige titel, als plaatsvervangende notaris.

In het eerste en het laatste geval treden de benoemingscommissies niet op. In het tweede (benoeming van notarissen-titularis) selecteren de benoemingscommissies (voor Brussel, de verenigde commissies) de drie meest geschikte kandidaten voor de op te vullen plaats. Als een commissie bij eenparigheid beslist, moet zij dit vermelden in het proces-verbaal.

De minister van Justitie draagt één van deze drie kandidaten voor tot de benoeming door de Koning. De benoeming wordt in een gemotiveerd K.B. gepubliceerd in het Staatsblad.