Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt, Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

 

Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt

Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

De verschillende vormen van een testament

Het notarieel (of openbaar of authentiek) testament

Het notarieel testament is een notariële akte die verleden wordt voor twee notarissen of één notaris in aanwezigheid van twee getuigen.
De “testator” dicteert zijn testament aan de notaris die er een authentieke akte van opmaakt.

Deze vorm is noodzakelijk voor personen die niet kunnen schrijven. Het is gebruikelijk dat de testator bij het dicteren gebruik maakt van een nota die vooraf, meestal in overleg met de notaris, werd opgesteld. Deze vorm is zeer aanbevelenswaardig wanneer de testamentmaker onzeker is over de geldigheid van zijn schikkingen of wanneer er risico op betwisting bestaat.
De notaris moet het gedicteerde gedeelte van het testament niet meer eigenhandig schrijven. Hij mag het ook in getypte vorm op papier zetten.

Nadien wordt het testament door de notaris voorgelezen en door allen ondertekend.

 

Het eigenhandig (of onderhands) testament

Zoals het woord zegt, wordt dit testament volledig van de eerste tot de laatste letter eigenhandig door de testamentmaker geschreven, gedateerd en ondertekend. Hier zijn geen getuigen bij nodig. Hier zijn geen getuigen bij nodig. 
Essentieel is dat het door de testamentmaker zelf geschreven is. Laten schrijven of typen maakt het ongeldig. Hoe of waarop het wordt geschreven is niet belangrijk. Alle voorwerpen zijn toegestaan: een blad papier, een omslag, een stuk hout... 
Wel moet men er rekening mee houden dat het testament na het overlijden aan een notaris zal moeten worden aangeboden. Het mag geschreven worden met een vulpen, potlood of stift. 
Toevoegingen, woorden over andere heen geschreven en/of postscripta zijn toegelaten. Natuurlijk is het beter een ordelijk en overzichtelijk werkstuk op te stellen. Eventueel schrijft men het eerste ontwerp volledig opnieuw.

 

Een tweede vereiste is dat de testator zijn testament dateert.
De datum is voldoende. Het uur kan nuttig zijn als er meerdere testamenten zouden bestaan. Aan de hand van de datum zal later nagegaan kunnen worden of de testator op dat ogenblik bekwaam was om een testament te maken. 
Wanneer er meer dan één testament is, zal er nagezien moeten worden welk het laatste is en of dit al dan niet vorige testamenten herroept of eenvoudigweg aanvult.

 

Tot slot moet het testament door de erflater zelf ondertekend worden. 
De gebruikelijke manier van ondertekenen volstaat. 
Bij voorkeur wordt er ook voor gezorgd dat tekst, datum en handtekening bij elkaar aansluiten.