Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt, Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

 

Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt

Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

Wat het onroerend goed betreft:

De echtgenoten moeten in hun voorafgaande overeenkomst een regeling treffen met betrekking tot de onroerende goederen en de eventuele hypothecaire schulden.

 

Er zijn tal van regelingen mogelijk.

Enkele van de meest voorkomende regelingen zijn:

  • de echtgenoten kunnen ervoor kiezen de eigendom te verkopen (uit de hand of openbaar). Naar aanleiding van de verkoop zal de hypothecaire schuld worden terugbetaald en zal het saldo van de koopsom verdeeld worden tussen de echtgenoten in de tussen hen overeengekomen verhouding;
  • er kan overeengekomen worden dat één van de echtgenoten het onroerend goed overneemt. Normaal gezien zal diegene die het goed overneemt dan ook de hypothecaire schuld verder afbetalen en een opleg betalen aan de andere echtgenoot;
  • de echtgenoten kunnen ook verkiezen het onroerend goed voor een bepaalde periode in onverdeeldheid te laten: dit kan voor een periode van maximum 5 jaar (dit is een termijn die hernieuwd kan worden).