Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt, Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

 

Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt

Geassocieerde notarissen te Sint-Martens-Lennik

Boedelbeschrijving

Naar aanleiding van de echtscheiding kunnen de echtgenoten een boedelbeschrijving laten opmaken, indien zij dit wensen. De boedelbeschrijving wordt dan opgesteld bij notariële akte.

De boedelbeschrijving heeft tot doel de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat, vast te stellen.

De opgave van de omvang van de huwelijksgemeenschap of de onverdeeldheid moet volledig en correct gebeuren. De echtgenoten moeten op het einde van de boedelbeschrijving ook de eed afleggen over de juistheid van hun verklaringen.

Alhoewel niet vereist, kan de boedelbeschrijving toch nuttig zijn om een volledige en sluitende overeenkomst op te stellen. Wanneer de echtgenoten reeds geruime tijd een afzonderlijke woning betrekken, ligt het minder voor de hand nog een boedelbeschrijving op te stellen.